Montáž a servis vzduchotechniky, klimatizace a chlazení

Montážní práce zajišťujeme především pro naši mateřskou společnost PULSKLIMA, spol. s r.o. Zakázky realizujeme formou šéfmontáže, která garantuje provedení všech montážních prací dle zpracovaných technologických postupů včetně provedení izolací zařízení a požárních ucpávek. Naši šéfmontéři jsou pracovníci s dlouholetou praxí a jsou řízeni montážním mistrem, který odpovídá za dodržování BOZP a ostatních vnitropodnikových norem dle ISO při prováděných montážích. Montážní skupiny jsou vybaveny profesionálním nářadím a k montáži používají pouze kvalitní montážní a spojovací materiály.

Po dokončení montáže zajistíme odborné zaregulování, měření systému a zaškolení obsluhy. Zároveň nabídneme koncovému zákazníkovi pravidelné provádění servisních prohlídek dodaného zařízení.

Naše firma má také dlouholeté zkušenosti i v montážích tzv.: „Čistých prostor“, které jsou prováděny tam, kde zákazník potřebuje zajistit regulovatelnou Čistotu vzduchu. (Čistý prostor – definovaný prostor, ve kterém je koncentrace částic ve vznosu regulována, aby byla splněna požadovaná třída čistoty pro částice ve vznosu) Jedná se zejména o zákazníky v oblasti zdravotnictví, farmaceutického, chemického a potravinářského průmyslu. Při montážích těchto náročných prostor garantujeme zákazníkovi bezproblémovou montáž systémů a po dokončení montáže i požadovanou bezchybnou funkci vestavby.

Popis standardní vestavby Čistých prostor systém PULSKLIMA

Vestavba Čistých Prostor je postavena ze stěnového, podhledového, podlahového a vzduchotechnického systému. Příčky vestavby ČP se skládají z obkladových a stěnových panelů různých tlouštěk a délek dle požadavku na světlost místnosti. Panely jsou vsazeny do spodního profilu, který je zakryt fabionem vytaženým v podlahové nášlapné vrstvě. U podhledu a ve svislých rozích jsou osazeny kovové fabiony. Otvory ve stěnovém systému vyplňují okna či dveře. Okna jsou v provedení PHARMA vyráběna na míru, dle požadavků investora. Dveře v těsném provedení, otočné nebo posuvné opět dle požadavku investora. Těsný kazetový podhled se skrytým rastrem obsahuje integrovaná svítidla a přívodní prvky VZDUCHOTECHNIKY s HEPA filtry. V případě operačních sálů to jsou laminární pole, které zajišťují přívod vzduchu nad operačními stoly. Do ČP jsou dodávány speciální elektrostaticky vodivé nebo antistatické povlakové podlahy s hladkým protiskluzovým povrchem. Vzduchotechnický systém je projektován a dodáván na míru dle požadovaných parametrů vestavby Čistých Prostor.

Montáž a servis vzduchotechniky, klimatizace

Tisknout


Rychlý kontakt

PULSKLIMA, spol. s r.o.
SERVISNÍ ODDĚLENÍ
Andělská cesta 609/11
460 01 Liberec XII - Staré Pavlovice
E-mail: obchod@pulsklima.cz

Naše společnost přijímá faktury v elektronické podobě na e-mailu: faktury@pulsklima.cz


Kvalita v rytmu Vašich přání